ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530064
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  530064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหอยสะเดาพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanHoisadaophattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านพัฒนา
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33000
โทรศัพท์ :
  045969396
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/11/2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองพระธาตุเรืองรอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา


นายวิชิต บุญเฉลียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน