ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530065
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  530065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลกันทรารมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubankanthararom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านคำบอน
ตำบล :
  ดูน
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045651225
โทรสาร :
  045651239
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7/5/2465
อีเมล์ :
  akrschool2009@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพัฒนาคุณพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรนาการ CEO กลางกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลกันทรารมย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10:12:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์


นายสุรชาติ ทอนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน