ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองมะแซว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530066
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  530066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองมะแซว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGMASAEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองมะแซว
ตำบล :
  ดูน
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  45636293
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO มิตรภาพกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 19:59:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองมะแซว


นายศิลปชัย นันตโลหิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะแซว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน