ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530068
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  530068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดูนสิม(อสพป.8)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DOONSIM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดูน
ตำบล :
  ดูน
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กันยายน 2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO มิตรภาพกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดูน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 03:11:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8)


นายชัยณรงค์ อดทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน