ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีต้อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530069
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  530069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอีต้อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  etom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านอีต้อม
ตำบล :
  คำเนียม
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045969120
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กันยายน 2477
อีเมล์ :
  ETOM@School.in.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม CEO กลางกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเนียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอีต้อม


นายพิสิฐ รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีต้อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน