ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530071
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  530071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kamniam(kamniamwittayakarn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคำเนียม
ตำบล :
  คำเนียม
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  45651413
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2462
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEOมิตรภาพกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเนียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)


นายสมาน ละเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน