ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530072
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  530072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองทามใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGTAMYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองทามใหญ่
ตำบล :
  คำเนียม
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0610210018
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/02/2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEOมิตรภาพกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเนียม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่


นายศุภมงคล บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน