ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530074
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  530074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongwai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองหวาย
ตำบล :
  โนนสัง
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0817897378
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  33010104nw@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:06:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหวาย


นายนัฐฏ์ พงษ์เกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน