ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530075
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  530075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsang(nonsangvittayakan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโนนสัง
ตำบล :
  โนนสัง
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045651091
โทรสาร :
  045651091
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2461
อีเมล์ :
  noonsang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มกลางกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:12:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)


นายสมพร อินทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน