ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530079
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  530079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดุมหนองม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongdumnongmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองดุม
ตำบล :
  หนองหัวช้าง
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  017897378
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กันยายน 2479
อีเมล์ :
  33010145@sisaketedu1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO กลางกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง


นางสาวสุนัดดา เสนสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน