ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองถ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530080
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010148
รหัส Obec 6 หลัก :
  530080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองถ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongthom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองถ่ม
ตำบล :
  หนองหัวช้าง
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045660291
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 13:03:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม


นายสำเริง สิมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน