ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530082
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010150
รหัส Obec 6 หลัก :
  530082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบกขี้ยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bokkeeyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบกขี้ยาง
ตำบล :
  หนองหัวช้าง
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045660100
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:43:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง


นายวรากร สายเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกขี้ยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน