ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530083
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  530083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlerngfagphonthongpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านเลิงแฝก
ตำบล :
  หนองหัวช้าง
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045660079
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลางกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา


นายคมกฤช คำเพราะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน