ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530084
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010146
รหัส Obec 6 หลัก :
  530084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banluchainonsikhlairongnamkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านลือชัย
ตำบล :
  หนองหัวช้าง
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0913301627
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  lnrschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEOกลางกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 14:01:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ


นายสมสมัย นาราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน