ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งพาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530085
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010147
รหัส Obec 6 หลัก :
  530085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งพาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanThungpi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทุ่งพาย
ตำบล :
  หนองหัวช้าง
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045660029
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลางกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหัวช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 13:06:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งพาย


นายสุวัชร สารสมัคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน