ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530086
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  530086
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklomittrapap226
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคล้อมิตรภาพ 226
ตำบล :
  ดู่
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0819674781
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  เมษายน 2464
อีเมล์ :
  bankho226@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO ทักษิณกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:55:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226


นายบุญเกิด ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน