ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530087
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  530087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nong Thom ( Khuru Rat Anuson )
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองถ่ม
ตำบล :
  ดู่
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045-969125
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค.
อีเมล์ :
  ntk.2464@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 20:59:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)


นางกาญจนา คำเพราะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน