ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530089
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  530089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนทรายโนนเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphonsaynonrue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพนทรายโนนเรือ
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0621950171
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/09/1936
อีเมล์ :
  33010139@sisaketedu1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO ทักษิณกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ


นายสุพงษ์ คงนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน