ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีถาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530090
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  530090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสีถาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansithan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสีถาน
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มกราคม 2496
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 11:11:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสีถาน


นายพีรณัฐ วันดีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีถาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน