ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530092
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010138
รหัส Obec 6 หลัก :
  530092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวท่าช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN NONGBUATHACHANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองบัว
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045969144
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  0/00/2464
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:47:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง


นายสุทัศ สุขกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน