ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530094
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  530094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเกาะ
ตำบล :
  ผักแพว
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045-969-133
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO ทักษิณกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักแพว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31.0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.00 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:39:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน