ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530097
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  530097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองกี่
ตำบล :
  ยาง
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:47:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกี่


นายสุรัตน์ สิงห์เทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน