ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530101
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  530101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Chan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านจาน
ตำบล :
  จาน
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045915417
โทรสาร :
  045915417
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEOทักษิณกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 00:01:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจาน


นายสุทธิโรจน์ พวงจำปาพูนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน