ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบูรพา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530104
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  530104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบูรพา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Burapha School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบูรพา
ตำบล :
  จาน
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.จาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2563 เวลา 19:44:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบูรพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูรพา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน