ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530108
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010119
รหัส Obec 6 หลัก :
  530108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphakpaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านผักแพว
ตำบล :
  ผักแพว
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2464
อีเมล์ :
  sornsawun.952@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEOทักษิณกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักแพว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:11:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)


นายระพี แก้วเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน