ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจิกกะลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530109
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010114
รหัส Obec 6 หลัก :
  530109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจิกกะลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chickkala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านจิกกะลา
ตำบล :
  ผักแพว
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0872469842
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 /06/2482
อีเมล์ :
  auriwannee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  0
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:44:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจิกกะลา


นายสุวัลลภ อินทะแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิกกะลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน