ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530120
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  530120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONG TAO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองเทา
ตำบล :
  เมืองน้อย
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  -nongtao218@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มฟากมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเทา


นายกรวัฒนา นาคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน