ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านละทาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530121
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  530121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านละทาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANLATAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านละทาย
ตำบล :
  ละทาย
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ละทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:40:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านละทาย


นางกัลยา แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละทาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน