ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530123
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  530123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankao school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขวา
ตำบล :
  ละทาย
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0819995338
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  sb3259@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฟากมูลกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14:53:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขวา


นางสุรภี เธียรวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน