ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530124
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  530124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหม้าหนองเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaonongruea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเหม้า
ตำบล :
  ละทาย
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 กันยายน 2472
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ


นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน