ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530126
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  530126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nongnumtao-nonsuaen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองน้ำเต้า
ตำบล :
  เมืองน้อย
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0804808721
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/06/2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 18:09:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน


นายเอกวิทย์ น้อยมิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน