ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530127
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  530127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANMAD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหมัด
ตำบล :
  ทาม
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045660469
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  schmhad@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13:20:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)


นางสาวกัญยุพา สรรพศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน