ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530128
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  530128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านทาม
ตำบล :
  ทาม
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045-660470
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  toomsihapak@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฟากมูลกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:47:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน