ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530130
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  530130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHUENG(MATHULEEPRACHASAN)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านผึ้ง
ตำบล :
  ทาม
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  0883529539
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  1033530130@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:22:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)


นายนิกร ผุดผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน