ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530131
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  530131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongvang(Sowonneewittayakom)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  00/00/2480
อีเมล์ :
  nws_school@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10:20:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)


นายชัยณรงค์ อดทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน