ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530132
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010144
รหัส Obec 6 หลัก :
  530132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansangyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านแสงใหญ่
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045660292
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 เม.ย. 2476
อีเมล์ :
  pompam-tan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  CEO ฟากมูลกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)


นายโกวิท ดวงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน