ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530134
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010135
รหัส Obec 6 หลัก :
  530134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกอกหัวนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokhuana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกอกหัวนา
ตำบล :
  หนองแก้ว
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:20:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกอกหัวนา


นางระหงค์ นันตโลหิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหัวนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน