ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปือย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530135
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  530135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปือย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Puey
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเปือย
ตำบล :
  หนองแก้ว
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  081-8761745
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  suparat0810@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ceo ฟากมูลกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11:47:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปือย


นายศานิต คำวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน