ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530136
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  530136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkaw(radpadungwittaya)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองแก้ว
ตำบล :
  หนองแก้ว
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045915633
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิ.ย. 2460
อีเมล์ :
  charoon_5@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฟากมูลกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 10:52:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)


นายประสาท เครื่องทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน