ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจี่ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530137
รหัส Smis 8 หลัก :
  33010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  530137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเจี่ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเจี่ย
ตำบล :
  ทาม
อำเภอ :
  กันทรารมย์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33130
โทรศัพท์ :
  045969126
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 /05/2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ฟากมูลกันทรารมย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 16:54:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเจี่ย


นายวิชิต บุคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน