ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530138
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040043
รหัส Obec 6 หลัก :
  530138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubandumrongrachanuson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านราษฎร์พัฒนา
ตำบล :
  น้ำอ้อม
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0-4566-1467
โทรสาร :
  0-4566-3213
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2458
อีเมล์ :
  anubandumrong2555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกันทรลักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:59:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์


นายทองหล่อ สิงห์คง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน