ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระบี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530139
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040100
รหัส Obec 6 หลัก :
  530139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระบี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankrabi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกระบี่
ตำบล :
  หนองหญ้าลาด
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-635750
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  krabischool@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเมืองกันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหญ้าลาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:50:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระบี่


นายสนิท จำปาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระบี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน