ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530143
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040046
รหัส Obec 6 หลัก :
  530143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAMAOMRUTBRACHANUSOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองเขื่อง
ตำบล :
  น้ำอ้อม
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-661471
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/06/2516
อีเมล์ :
  nitta_saeng@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.น้ำอ้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์


นายเนติวัฒน์ บำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน