ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530144
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040098
รหัส Obec 6 หลัก :
  530144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้าลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongyalad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนนม่วง
ตำบล :
  หนองหญ้าลาด
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-661475
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 ธันวาคม 2518
อีเมล์ :
  nongyalad54@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมืองกันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกันทรลักษ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 11:37:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด


นายชาญ ชมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน