ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530147
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040001
รหัส Obec 6 หลัก :
  530147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไฮ(วันครู 2503)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHI(WONKRU2503)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านไฮ
ตำบล :
  กระแชง
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  092-9285156
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูกระจาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระแชง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:06:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)


นายนิยม ศิริชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ(วันครู 2503)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน