ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530148
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040002
รหัส Obec 6 หลัก :
  530148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khawao ratpattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบ้านเขวา
ตำบล :
  กระแชง
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0933296003
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  khaowrad@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูกระจาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)


นายเฉลิม มงคลแก่นทราย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน