ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530151
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040005
รหัส Obec 6 หลัก :
  530151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจำนรรจ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANJAMNUN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านจำนรรจ์
ตำบล :
  กระแชง
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045969851
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2511
อีเมล์ :
  HackermanGLiw@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 19:21:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์


นายสุนทร ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนรรจ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน