ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530152
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040006
รหัส Obec 6 หลัก :
  530152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONCHIK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโนนจิก
ตำบล :
  กระแชง
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660040
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฎาคม 2491
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระแชง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2562 เวลา 10:59:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนจิก


นางมัชฉา ทุมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน