ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530155
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040009
รหัส Obec 6 หลัก :
  530155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGTHA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองทา
ตำบล :
  กระแชง
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  0837401161
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2519
อีเมล์ :
  nongtha62@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูกระจาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:34:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองทา


นายวีระชัย ดวงมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน