ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530156
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040032
รหัส Obec 6 หลัก :
  530156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตระกาศขอนแก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Trakadkhonkan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านตระกาจ
ตำบล :
  ตระกาจ
อำเภอ :
  กันทรลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660420
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2467
อีเมล์ :
  tkkschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนดีศรีตำบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตระกาจ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:01:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น


นายประมาณ ประสานพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน